Információk a jelzőrendszeri tagoknak

Mi a gyermekvédelmi jelzőrendszer?

A gyermekvédelemhez kívülről kapcsolódó egyes szervek számára a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a jelzési, együttműködési kötelezettséget állapít meg. Ennek a jelzőrendszernek kell felismernie és jeleznie, ha gyermek bántalmazását, elhanyagolását vagy egyéb veszélyeztetettségét észleli. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása, valamint a már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása.

 A gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell megszervezni, hogy a településen élő valamennyi gyermek

és család számára elérhető legyen.

A jelzőrendszernek minden településen kell, hogy legyen olyan tagja, aki szükség esetén elindítja a segítő folyamatot.

Az észlelő – és jelzőrendszer optimális működése felelős a gyermeki jogok megvalósulásáért!

AZ ÉSZLELŐ- ÉS JELZŐRENDSZER TAGJAI
(1997. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY 17.§)

 

 • az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
 • a köznevelési intézmények,
 • a rendőrség,
 • az ügyészség,
 • a bíróság,
 • a pártfogó felügyelői szolgálat,
 • az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
 • a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
 • a munkaügyi hatóság,
 • a javítóintézet,
 • a gyermekjogi képviselő.
 • gyámhivatal
 • szociális irodák alkalmazottjai
 • közművelődési intézmények munkatársai
 • lakóközösségek

 

A jelzőrendszer tagjai kötelesek

 1. a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál,
 2. b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása, vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

 

Milyen formában kell jelezni?

A jelzés minden esetben írásos formában történik (e-mail, fax, vagy postai levél útján). Ez különösen fontos bántalmazás, veszélyeztetettség fennállása, illetve szenvedélybetegség tapasztalása esetén.

Területileg hova kell küldeni a jelzést?

A gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalhoz/gyermekjóléti szolgálathoz. Ózdon a Gyermekjóléti Szolgálathoz.